اجرای استخر

ساخت استخر در شمال

ساخت استخر ویلایی در شمال شرکت شمال گستر استخر پیمانکار سازه های مسکونی و همینطور مجری ساخت

انواع کلر استخر

وجود مقدار مناسبی از کلر همیشه برای استخرهای شنا ضروری می باشد . وجود به اندازه کلر