مراحل احداث استخر

استخر سازه ای است بتنی یا بلوکی که محل ذخیره آب به مقدار وحجم مشخص می باشد که می تواند به منظور تفریحی یا کشاورزی یا پرورش آبزیان احداث گردد.آب استخر می تواند گرم یا سرد باشد . در ادامه این می توانید با ساخت و نحوه احداث استخر اشنا شوید.

استخر سازه ای است بتنی یا بلوکی که محل ذخیره آب به مقدار وحجم مشخص می باشد که می تواند به منظور تفریحی یا کشاورزی یا پرورش آبزیان احداث گردد.آب استخر می تواند گرم یا سرد باشد . در ادامه این می توانید با ساخت و نحوه احداث استخر اشنا شوید.

مراحل احداث استخر

۱) بررسی های اولیه مهندسی و تهیه نقشه

در ساخت استخر ابتدا نیاز به یک طرح سه بعدی داریم ولی لازم است که مکان و جانمایی استخر قبل از هر چیزی مورد بازدید تیک مهندسی قرار بگیرد. محل قرارگیری استخر باید طوری باشد که گردش و تابش آفتاب در اکثر مدت روز بر استخر رعایت شود. نکته بعدی موتورخانه و فضای احداث آن است که باید مکان یابی شود.

اگر ویلا دارای موتورخانه جهت گرمایش ساختمان است باید بررسی گردد که برای گرم کردن آب داخل استخر آیا امکان استفاده از این تاسیسات وجود دارد یا خیر. بنابراین لازم است طی محاسبات مهندسی و بررسی های فنی که از موتورخانه موجود به عمل می آید تصمیم گرفته خواهد شد که آیا نیاز به موتورخانه و تاسیسات جداگانه نیاز داریم یا همین تاسیسات موجود کافی خواهد بود.

۲) عملیات خاکبرداری

بعد از بازدید از محل پروژه و تهیه نفشه های سازه ای و سه بعدی مرحله بعد اجرا و احداث سازه می باشد. که در این فاز از اجرای پروژه ابتدا نسبت به انجام عملیات خاکبرداری اقدام خواهد گردید. البته خاکبرداری در شرایطی لازم است که بخواهیم استخر را پایین تر از سطح زمین احداث نماییم .